Ajwain: ऑजवैनचे मराठी नाव आणि उपयोग

ऑजवैन (Ajwain) – ज्ये इंग्लिश मध्ये ज्याला Carom seeds म्हणतात, त्या म्हणजे आपल्याला Ajwain in Marathi असं म्हणतात त्याला

भारतातील अनेक स्थानांमध्ये ऑजवैन चे वापर केले जाते. हे तीळ प्रकाराच्या बियांच्या गटातील एक वस्तू आहे ज्यामुळे बारीक तुकड्यांत हलवून त्याचा उपयोग केला जातो. जर तुम्हाला आपल्या शुल्कवार अन्नाचा दिगांत मुडविणं अथवा त्यावर चवीला काही वाढ देणं आवडतं तर तुम्हाला जरूर आपण ऑजवैन चा वापर करावा पाहिजे.

ऑजवैनच्या स्वास्थ्य लाभांचे अगदी मोल आहे. कारन हे उपहार पेशा फ्लॅट्युलेन्सी, स्टोमॅक कषाळ, आणि कचारी बदबूसह लैंगिक स्वास्थ्यावर लाभदायक आहे. ह्या बाबतीत ऑजवैन च्या पोषक गुणांचा उल्लेख करणारी ह्या लेखात ह्या पेपरमध्ये ते मूळ्यांनी आपल्या भोजनपद्धतीवरच आहेत. तुम्हाला ह्या लेखात ओळखायला मदत करणारी एकात्मिक, पैनल विकेन्द्रित भोजनपद्धतीवरच सुझावीत जातील.

ऑजवैनचे मराठी नाव आणि उपयोग

ऑजवैनचे मराठी नाव:

ऑजवैन म्हणजे ऑवा किव्हा ओवा.

ऑजवैनचा उपयोग:

 • बारीक कुटलेले ऑवा हरमल्यावर प्रयोग करण्याची सर्वोत्तम पद्धत आहे.
 • गरम चहा किव्हा कॉफी** सह काम करू शकतात.
 • आंतरपेच सारणीला आणि धान्यांला किंवा साच्या पदार्थांच्या किंवा सुद्धा हलविलेल्या पदार्थांवर हलविण्यासाठी किंवा उत्कृष्ट रुची प्रदान करण्यासाठी मराठी आणि मुगडाळ वाटण्यासाठी सुटलेल्याू डाळ पाण्यास सोडवल्या जातात.

ऑजवैनचे फायदे:

 • ह्रदयाची अगदी आधी:
  ऑजवैन प्रोबायोटिक्सच्या कामात आहे जी जठरात ओळखल्यावर अराजक ड्रोल्सचा विस्तार करण्यास मदत करतात.
 • प्रिएबाएटिक डायबिटीज:
  प्रॉबायोबियोटिक्स खालच्याच्या कमजोरीला आणि अर्थराइटिसला क्रमशः मदत करतात, एकमेकांमध्ये संतुलन मिळतो.
 • तंतुज्ञान व ब्रोन्कायटिस:
  बारीक हळूहळूकडून त्यातुन आग बघून त्यामुळे फुड�� कणत करण्यास सहायक.
 • ह्रदय आरोग्य सुरक्षित करण्यास मदत:
  बारीक हळूहळू कुटलेल्या ऑजवैन्मध्ये क्षलनाच्या शक्ती आणि मन नियंत्रणाच्या लवचिकमात्रा समाप्तीची कातडी आहे.
 • ओव्हरटीजकरी:
  ऑजवैन आंत्रकटोळ्यातील क्षर, मधुरचर ईअला मदत, ककडया पाण्याप्रमाणेकरतील मदत करतो.
 • सोर कॉलिटिस:
  ऑजवैनच्या उपयोगाची मदत घेतली की ती आंतरपेच आक्रमक धावते, त्यामुळे योग्य शोध होण्याचे आढावे आहे.

ऑजवैनचे आरोग्य नुकसान:

ऑजवैनचं वापर सोडून टाकताना ज्यात जर खालील संिदेगात अनुभवलेले असतील, त्यासह तोडजागे आणि समा एका वैद्याशी संपर्क साधा:
ह्यपारएसिज़्तिव पाचन
और्र� टिंहमेनुकयामचा व अलर्जी रिएक�
�स़्न

क्रिकरझकनाय
कॉ�झ मीक ीर
वॅव बडक्तयलिय्जः और्रंसेलिज

FAQs about Ajwain:

Q1. Can Ajwain help with indigestion?

A1. Yes, Ajwain is known for its digestive properties and can help in relieving indigestion and flatulence.

Q2. How can Ajwain be used in cooking?

A2. Ajwain can be added to various dishes like lentils, vegetables, bread, and even beverages like tea or coffee to enhance their flavor.

Q3. Is Ajwain beneficial for heart health?

A3. Yes, Ajwain can help in maintaining heart health by improving digestion and balancing cholesterol levels.

Q4. Can Ajwain be used for respiratory issues like bronchitis?

A4. Ajwain has properties that can help in relieving respiratory issues like bronchitis due to its anti-inflammatory and expectorant properties.

Q5. Are there any side effects of consuming Ajwain?

A5. While Ajwain is generally safe for consumption, excessive intake may lead to side effects like heartburn, allergic reactions, or skin irritation in some individuals.

Q6. Is Ajwain safe for pregnant women?

A6. Pregnant women should consult their healthcare provider before consuming Ajwain, as it may have uterine stimulant properties.

Q7. Can Ajwain help in weight loss?

A7. Ajwain can aid in weight loss by improving digestion and boosting metabolism when combined with a healthy diet and regular exercise.

Q8. How does Ajwain help in relieving menstrual cramps?

A8. Ajwain has anti-inflammatory properties that can help in reducing the severity of menstrual cramps and providing relief.

Q9. Is Ajwain beneficial for skin health?

A9. Ajwain is rich in antioxidants and can help in improving skin health by preventing signs of aging and promoting overall skin health.

Q10. Can Ajwain be used for hair care?

A10. Ajwain oil can be used for hair care to promote hair growth, prevent dandruff, and improve scalp health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *